tel. 504 092 725

Sport Diving PSAI

Open Water Sport Diver PSAI – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania.
Uprawniający do nurkowań na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie.

Organizacja PSAI oferuje kurs podstawowy z najwyższym maksymalnym limitem głębokości spośród wszystkich organizacji nurkowych.

CENA KURSU: 2100 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Zobacz szczegóły

Advanced Open Water Diver PSAI – SILVER (LEVEL 1)

Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 4) + 250 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej specjalizacji brutto + koszt przesyłki

Zobacz szczegóły

Advanced Open Water Diver PSAI – GOLD (LEVEL 2)

Jest to kurs dający wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 7) + 250 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej specjalizacji brutto + koszt przesyłki

Zobacz szczegóły

Master Diver PSAI – PLATINUM (LEVEL 3)

Jest to kurs dający wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 10) + 250 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Zobacz szczegóły

CPR + Rescue Diver PSAI

Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:

  • rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
  • przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
  • zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku

UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

CENA KURSÓW: Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1200 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Zobacz szczegóły

Nawigacja podwodna (Underwater Navigation PSAI)

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

CENA KURSU: 600 PLN + 125 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (Night Diving / Limited Visibility PSAI)

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

CENA KURSU: 600 PLN + 125 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra.

CENA KURSU: 800 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Twin Set Diver

Kurs przeznaczony dla osób chcących wydłużyć czas nurkowania na większych głębokościach poprzez oddychanie z podwójnej butli o większej pojemności – twin set.

CENA KURSU: 800 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Nurkowanie wrakowe-morskie (Wreck Diving PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza.

CENA KURSU: 1200 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki
* cena nie zawiera rejsu na wraki

Nurkowanie podlodowe (Ice Diver PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem.

CENA KURSU: 1000 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej (Full Face Mask Diver PSAI)

Kurs ten uczy nurkowania, planowania, procedur bezpieczeństwa w trakcie nurkowania z użyciem maski pełnotwarzowej.

CENA KURSU: 1000 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Basic Nitrox – Nitrox Diver PSAI

Cena: 500 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki
* w cenę kursu nie jest wliczona cena gazów

PSAI DPV Open Water Diver

Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje doświadczenie nurkowe o zakres użycia jednostek napędowych DPV. Cały kurs prowadzony jest w środowisku wody otwartej.

Kandydat na nurka DPV musi posiadać ukończony minimum kurs OWD plus 10 nurkowań oraz używać płyty z szerokim pasem krocznym.

Cena: 1000 PLN + 290 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki