tel. 504 092 725

CPR + Rescue Diver PSAI

Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:

 • rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
 • przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
 • zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku
 • UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 • wiek minimum 15 lat
 • posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
 • wypełnienie odpowiednich dokumentów

 

CZAS TRWANIA KURSU:

 • czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu umiejętności uczestników i trwa min. 4 godz.

 

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE

1. Reanimacja krążeniowo-oddechowa

 • definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
 • ocena sytuacji i stanu ofiary
 • jak właściwie wykonywać reanimację
  • brak oddechu – sztuczne oddychanie
  • brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
 • czas trwania zabiegów reanimacyjnych
 • właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
 • powiadomienie odpowiednich służb
 • transport

2. Pierwsza pomoc – First Aid

 • definicja pierwszej pomocy
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
  • złamania
  • krwawienia
  • oparzenia
  • uderzenia
  • ukąszenia
  • porażenie
 • właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
 • powiadomienie właściwych służb
 • transport

3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:

 • przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
 • przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • rozpoznanie i opanowanie symulowanej sytuacji awaryjnej

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM

ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie, ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów – Przewodników Nurkowych

CEL KURSU

celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:

 • wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich
 • wykonanie min.40 zalogowanych nurkowań.

 

CZAS TRWANIA KURSU:

 • czas trwania kursu to min.10 godz. z czego przynajmniej połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE:

Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.

 • odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5 m
 • holować „ nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
 • po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

 

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:

Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów – Przewodników Nurkowych.

CENA KURSÓW: Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1200 PLN + 250 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Skontaktuj się z nami!