tel. 504 092 725

Szkolenia DAN

Kurs DAN pomocy tlenowej – pierwsza pomoc tlenowa

Kurs ten zapewnia podstawowe informacje na temat rozpoznawania urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej, tak ważnej w wypadkach nurkowych.

Celem kursu jest wyszkolenie nurków z zakresu terapii tlenowej oraz dalszego postępowania. Kurs uczy też rozpoznawać urazy nurkowe i odpowiednio w ich wypadku postępować. Po jego ukończeniu kursant jest przeszkolony w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w trakcie oczekiwania na jednostki ratownicze bądź transport do jednostki medycznej. Zalecane jest powtarzanie szkolenia co 2 lata.  

Kurs obejmuje wykład oraz ćwiczenia praktyczne przy użyciu fantomu i zestawu tlenowego. Kursant nauczy się:

 • ocenić miejsce wypadku i swoje bezpieczeństwo
 • obsługiwać Zestaw Tlenowy DAN
 • wybrać właściwą maskę tlenową
 • zdjąć i zabezpieczyć Zestaw Tlenowy DAN
 • wymienić uszczelki tlenowe
 • złożyć i rozłożyć zestaw tlenowy
 • dostarczyć pomocy poszkodowanemu nurkowi

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider – Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych DAN

Kurs ten jest kontynuacją szkolenia dla osób, które ukończyły kurs DAN Oxygen Provider. Ma na celu wyszkolenie Ratownika Tlenowego DAN (DAN Oxygen Provider) używania zestawu dodatniego ciśnienia (np. MTV-100) lub/i worka samorozprężalnego (BVM), w zależności od lokalnie przyjętych przepisów i uregulowań. 

Celem kursu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności uzupełniających zakres podstawowej pierwszej pomocy (Basic Life Support) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej (CPR) o techniki resuscytacji w przypadku gdy poszkodowany nurek nie oddycha. Kurs jest podzielony na dwie części: użycie ręcznie sterowanego resuscytatora (MTV) i worka samorozprężanego (BVM). Wybór narzędzia zależy od lokalnego prawa i uregulowań.

Kurs obejmuje wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support (BLS) – Kurs Resuscytacji DAN

Kurs ten uczy nurków i nie tylko resuscytacji poszkodowanego z zatrzymaniem akcji serca ale także może pomóc zapobiec takiemu stanowi. Krwotok zewnętrzny, zakrztuszenie lub wstrząs są czynnikami, które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń krążenia lub oddychania. Kurs BLS przygotuje Cię do podjęcia właściwej reakcji kiedy zdarza się wypadek.

BLS to wstępne szkolenie, które ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych technik podtrzymania życia podczas oczekiwania na służby ratownicze. Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy, które podtrzymają (lub przywracają) życie. Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN, Ratownik BLS będzie w stanie rozpoznać sytuacje zagrażające życiu, zawiadomić pogotowie, wdrożyć BLS do czasu przyniesienia AED lub przyjazdu pogotowia. Wczesne zawiadomienie służb ratowniczych i wczesne techniki podtrzymania życia to 2 z 4 ogniw łańcucha przeżycia.

Po ukończeniu kursu BLS DAN uczestnik będzie umiał:

 • Wytłumaczyć podstawy anatomii i fizjologii.
 • Wymienić 4 ogniwa „łańcucha przeżycia”
 • Wytłumaczyć dlaczego podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) są takie ważne
 • Określić cele BLS i resuscytacji
 • Rozpoznawać niebezpieczeństwo i wykonać ocenę bezpieczeństwa
 • Zabezpieczyć siebie przed zakażeniem
 • Opisać funkcje sztucznego oddychania i uciskania klatki piersiowej
 • Wyjaśnić jak unikać rozdęcia żołądka
 • Ocenić stan świadomości poszkodowanego
 • Uspokoić poszkodowanego
 • Udrożnić drogi oddechowe
 • Ocenić prawidłowy oddech
 • Zawiadomić pogotowie
 • Przeprowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie CPR
 • Wymienić zalety użycia chusty i maski resuscytacyjnej
 • Wymienić zalety podawania dodatkowego tlenu podczas resuscytacji
 • Wyjaśnić wagę defibrylacji
 • Wymienić podstawowe powody zadławienia
 • Wymienić różnicę pomiędzy lekką a poważną niedrożnością dróg oddechowych
 • Udzielić pomocy w zadławieniu
 • Wyjaśnić dlaczego nieprzytomny, ale oddychający poszkodowany powinien być ułożony w pozycji bezpiecznej
 • Układać nieprzytomnego, ale oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • Opisać funkcję krwi w organizmie
 • Udzielić pomocy w poważnym krwotoku
 • Wytłumaczyć co to jest wstrząs
 • Wymienić 3 powody wstrząsu
 • Wymienić 7 oznak wstrząsu
 • Udzielić pomocy osobie we wstrząsie

Kurs AED (Automated External Defibrillation)

Kurs ten stanowi podstawowe szkolenie opracowane w celu edukacji nurków (oraz zainteresowanych nie nurkujących) z zakresu lepszego rozpoznawania pierwszych symptomów nagłego zatrzymania krążenia oraz udzielenia pierwszej pomocy przy użyciu podstawowych technik podtrzymania życia oraz defibrylatora AED równolegle z powiadomieniem lokalnej służby ratowniczej i/lub organizacją ewakuacji do najbliższej placówki medycznej

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umiał:

 • rozpoznać pierwsze symptomy nagłego zatrzymania krążenia
 • udzielić pierwszej pomocy w trakcie przygotowania defibrylatora
 • udzielić pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora
 • konserwować i dbać o defibrylator