tel. 504 092 725

Master Diver PSAI – PLATINUM (LEVEL 3)

Jest to kurs dający wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 40m w różnych warunkach środowiskowych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • posiadanie statusu Advanced Open Water Diver PSAI GOLD
 • posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowań poza kursowych, o łącznym czasie min. 50 h
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:

 • wykonanie łącznie minimum 100 nurkowań
 • pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 10 specjalizacji z czego obowiązkowo:
 1. Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT & LIMITED VISIBILITY)
 2. Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)
 3. Rescue-RAPID
 4. Twin Set Diver lub Basic Open Water Sidemount Diver
 5. Deep Diving lub Narcosis Management Level II
 • oraz 5 spośród  pozostałych:
 1. Nurkowanie w masce pełnotwarzowej – Full Face Mask
 2. Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)
 3. Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
 4. Nurkowanie na wrakach – Wreck Diver Cold Water Environment
 5. Basic Nitrox
 6. DPV Open Water (skuter)

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 10) + 250 PLN licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + koszt przesyłki

Skontaktuj się z nami!