tel. 504 092 725
wrz 16

Zapraszamy na kurs sternika motorowodnego/ holowania narciarza wodnego!

Kurs – sternik motorowodny

To podstawowe „prawo jazdy” na łodzie motorowe i skutery wodne pozwoli Ci prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych i morskich. Każde szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Zajęcia prowadzimy na motorówce typu RIB z nowoczesnym silnikiem Yamaha 75 KM. Polskie patenty żeglarskie i motorowodne są cenione i honorowane we wszystkich europejskich krajach.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:
1. Prowadzenia łodzi motorowych po wodach śródlądowych (w tym również skuterów wodnych bez ograniczonej mocy).
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
3. Patent Sternika Motorowodnego można uzyskać od 14 roku życia, młodzi motorowodniacy do 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.

Zakres szkolenia
– sprawne manewrowanie łodzią motorową
– budowa i obsługa jachtów motorowych
– locja i znaki żeglugowe
– przepisy, oznakowanie statków i sygnały dźwiękowe
– podstawy ratownictwa
– elementy meteorologii
– manewr podejścia do człowieka, wejścia w ślizg oraz podejścia i odejścia od nabrzeża (cumowanie)

Cena kursu: 600 zł
Cena egzaminu: 250/125 zł + wydanie patentu 50 zł – zgodnie z cennikiem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Studenci i uczniowie do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji mogą uzyskać zniżkę 50% na opłatę za egzamin i wydanie licencji.

Kurs – holowanie narciarza wodnego

Aby holować narciarza wodnego potrzebna jest dodatkowa licencja na holowanie narciarza i obiektów pływających , na których znajdują się ludzie; np. „banan”, koło itp Podczas jednodniowego szkolenia poruszane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa, przepisów oraz techniki holowania. Do kursu z egzaminem na taką licencję mogą przystąpić osoby pełnoletnie , które mają już patent Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia wynikające z posiadania patentu:
1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego.
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających, służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych.

Cena kursu:: 590 zł
Cena egzaminu: 250/125 zł + wydanie patentu 50 zł – zgodnie z cennikiem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Studenci i uczniowie do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji mogą uzyskać zniżkę 50% na opłatę za egzamin i wydanie licencji.